Megjelent honlapunkon a „Mentori tanácsadási szolgáltatás igénybevétele EFOP 5.1.1 Pénzügyi Eszköz Hitelprogram keretében” elnevezésű beszerzési eljárás

A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás folytat le „Mentori tanácsadási...
Megszakítás