A Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás folytat le „Mentori tanácsadási szolgáltatás igénybevétele EFOP 5.1.1 Pénzügyi Eszköz Hitelprogram keretében” elnevezés alatt.
A beszerzés célja olyan, a lehetséges kedvezményezett kiválasztása, amely szakmai támogatást nyújt a „Mentori tanácsadási szolgáltatás igénybevétele EFOP 5.1.1 Pénzügyi Eszköz Hitelprogram keretében” történő pályázatok előkészítéséhez, a lehetséges kedvezményezettek és a folyósítást végző technikai résztvevők kapcsolatfelvételéhez.
Az eljárással kapcsolatos beszerzési dokumentumok az alábbi linken érhetőek el:
https://eif.gov.hu/kozbeszerzesek/

Megszakítás