BEMUTATKOZÁS

Az Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) köztulajdonban álló, közhasznú jogállású, nonprofit korlátolt felelősségű társaság. A Társaság alapítója a Magyar Állam, tulajdonosi joggyakorlója a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (székhely: 1135 Budapest, Szabolcs u. 37-43.)

Történetünk

A Társaság jogelődje a HEIM Szolgáltató Kft. 1990-ben alakult. Lényeges változás a cég életében akkor következett be, amikor 2017-tól Központi Humánfejlesztési Nonprofit Kft. néven folytatta tevékenységét megváltozott és kibővült feladatkörrel. Ehhez kapcsolódóan tulajdonosi joggyakorlója – az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) helyett – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) lett. 2021-ben újabb fordulópont következett be: innentől kezdve tulajdonosi joggyakorlója a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), valamint újabb feladatköri és szervezeti változások mentek végbe a hatékony és eredményes működés jegyében.

Küldetésünk

A Társaság küldetése, hogy elősegítse a XXI. századi színvonalú állami egészségügyi ellátás megteremtését az ehhez kapcsolódó infrastrukturális feltételek kialakításával. Ennek érdekében a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és gazdaságos felhasználásával olyan projekteket valósít meg, amelyek az érintett egészségügyi intézmények építészeti korszerűsítését, illetve az orvostechnológiai eszközpark megújítását célozzák.

Tevékenységünk

A fentiekkel összhangban a Társaság tevékenysége az alábbi területeket foglalja magába:

  • Az 1794/2021. (XI. 11.) Korm. határozatban foglalt Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében a „XXI századi egészségügy feltételinek kialakítása” című intézkedések között szereplő egyes kormányzati beruházások megvalósítása. A fejlesztések célja egy modern, a XXI. század kihívásaira reagálni képes, hatékonyan működő ellátórendszer és az azt kiegészítő, a prevenciót szolgáló infrastruktúra kialakítása, a különböző ellátási szinteket érintő fejlesztések megvalósításával az elérhető egészségnyereség maximalizálása érdekében.
  • Az 1333/2016. (VII. 4.) Korm. határozat által elindított Egészséges Budapest Program megvalósítása. A program célja a fővárosi és Pest megyei egészségügyi szakellátások fejlesztése, az érintett intézmények infrastrukturális megújítása, a betegbiztonság és betegelégedettség növelése, a lakosság ellátási színvonalának emelése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése, valamint kiemelten a sürgősségi esetek hatékonyabb ellátása érdekében egy átfogó, térségi alapú kórházfejlesztés megvalósítása.
  • A 237/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés alapján a humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezetként kizárólagos joggal felruházott szerv.
  • A Társaság, mint kizárólagos joggal felruházott központi beszerző szerv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az EFOP vagy az RSZTOP vonatkozásában támogatást igénylőnek vagy kedvezményezettnek minősülő jogi személyek részére a humánfejlesztési szolgáltatásokhoz kapcsolódó központosított közbeszerzési rendszert működtet és lebonyolítja a központosított közbeszerzési rendszer keretein belül megvalósítandó közbeszerzéseket.

Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó projektekről a „Fejlesztések” menüpont nyújt bővebb információt.

Megszakítás