Észak-Közép-budai Centrum (ÉKC) Új Szent János Kórház és Szakrendelő fejlesztés

Fejlesztés helyszíne: Észak-Közép-budai Centrum (ÉKC) Új Szent János Kórház és Szakrendelő (1125 Budapest, Diós árok 1.)

Fejlesztés célja: szakrendelő fejlesztése

Fejlesztés típusa: tervezés

Fejlesztés összefoglalása:

Az ÉKC Szakrendelő Program alapvető célja a jelenlegi Kútvölgyi úti szakrendelő és a Szent János Kórház által járóbetegként ellátott északi és közép-budai kerületek (különösen az I., II. és XII. kerületre), valamint az ehhez kapcsolódó agglomerációs települések lakossága tekintetében a járóbeteg-szakellátás komplex fejlesztése. Ennek keretében az ellátás minőségének javítása, az ellátáshoz való hozzáférés bővítése, az ellátás körülményeinek és elérhetőségének szélesítése, valamint az ellátás biztonságának hosszútávú fenntarthatósága kerül előtérbe. Mindez magában foglalja a hatékony és gazdaságos működés feltételeinek megteremtését is. A fejlesztés eredményeként – a tervek szerint – a teljes szakrendelő megújul több, mint 18 ezer területen.

A tervezés lezárult, aminek eredményeként építési engedélyezési terv elkészítése valósult meg.

 

Megszakítás