A támogatáskezelés-menedzsment feltételeinek biztosítása, színvonalának megőrzése az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtásánál (KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001)

Főkedvezményezett: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatásban részesülő partner: Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.

Fejlesztés tárgya, célja: Szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása

Projekt azonosítója: KÖFOP-3.2.2-16-2016-00001

Projekt időtartama: 2015.08.01. – 2023.08.31.

Támogatásban részesülő partner összköltsége: 888 000 000 Ft

Támogatásban részesülő partner támogatási összege: 738 000 000 Ft (100%-os támogatási intenzitás)

A 2014-2020-as programozási időszakban az európai uniós operatív programok átlátható, szabályszerű, eredményes és hatékony végrehajtása érdekében a projekt azt a célt szolgálja, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) végrehajtási feladatai megfelelő színvonalon biztosítva legyenek. A 2014-2020-as programozási időszakban az EU-források hatékony és időben történő felhasználása csak a szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások rendelkezésre állásával képzelhető el. Jelen projekt keretében – a hazai költségvetés forrásaival együtt – valósul meg az ehhez szükséges szervezeti és humán erőforrások biztosítása. A projekt segítségével történik meg a közösségi és hazai jogszabályokban előírt irányító hatósági feladatok közül azok hatékony ellátása, amelyek végrehajtására nem központilag kerül sor. A projekt egyúttal lehetőséget biztosít a támogatást igénylő által végzett, a 2007-2013-as és a 2021-2027-es programozási időszak feladataihoz szükséges szervezeti, technikai és humán erőforrások finanszírozására.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok támogatásával valósul meg.

Megszakítás