Képek forrása: EIF

OMIII (műtőfejlesztés)

Fejlesztés helyszíne: Országos Mentális Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (1145 Budapest, Amerikai út 57.)
Fejlesztés célja: műtőblokk korszerűsítése
Fejlesztés típusa: építészeti kivitelezés

Az intézmény elődje az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 1953-ban alakult. Szakmai tevékenysége 2007-ben teljesedett ki, amikor a stroke-on átesett és az epilepsziás betegek általános kezelése is bekerült a gyógyítási profiljába. Ekkortól viselte az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) nevet. Egyedülállóan széles spektrumú, az idegtudományok teljes vertikumát átfogó, minden terápiás és diagnosztikus modalitást felvonultató komprehenzív centrum. Napjainkban a harmadik legnagyobb idegsebészeti központ Európában. Élen jár a nagy sebészi pontosságot jelentő neuronavigációs módszerekben, a neurostimulátoros beavatkozásokban, illetve sok más korszerű neurosebészeti eljárásban. Évente mintegy 4000 fekvőbeteget kezelnek, míg szakambulanciájukat közel 20.000 járóbeteg keresi fel. Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) 2021-ben egyesült a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézettel. Ettől kezdve az intézmény elnevezése Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (OMIII), amely több telephelyen végzi magas színvonalú szakmaspecifikus egészségügyi tevékenységét.

A kivitelezés során az intézmény Amerikai úton található kórházi főépületének „M” szárnyában lévő műtőblokk négy műtőtermének és az azokat közvetlenül kiszolgáló helyiségek (betegébresztő, betegelőkészítő) korszerűsítése valósul meg. Ennek keretében történik meg az újonnan beszerzett orvostechnológiai eszközök használatához szükséges infrastrukturális hálózat bővítése a kapcsolódó építőmesteri- és szakipari munkálatok elvégzésével. Ezek érintik – többek között – a fal- és padlóburkolatok felújítását, az elektromossági és orvosigáz-ellátás feltételeinek modernizálását, a világítótestek cseréjét, illetve a műtőtermi légtechnika vezetékei esetén a légcsatorna szerelését és hőszigetelését. A fejlesztés eredményeként teljesen megújult műtőblokkban válnak elvégezhetővé a nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalat képviselő idegsebészeti beavatkozások.

Megszakítás