Képek forrása: TSPC

 A XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása – ÉKC Szent János Kórház (RRF-8.0.0-2021-00006)

Kedvezményezett neve: Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Kft.

Fejlesztés tárgya, célja: Észak-Közép-budai Centrum (ÉKC) Új Szent János Kórház és Szakrendelő építészeti tervezése (I. ütem)

Projekt azonosítója: RRF-8.0.0-2021-00006

Projekt időtartama: 2021.07.01- 2022.09.30.

Projekt összköltsége: 2 818 734 606 Ft

Támogatás összege: 2 818 734 606 Ft (100%-os támogatási intenzitás)

A projekt az Észak-Közép-budai Centrum (ÉKC) – Új Szent János Kórház és Szakrendelő I. építési ütemével kapcsolatos kb. 80.000 m² területű új épület létrehozásának tervezését és – saját teljesítésben – projektmenedzsment és tervellenőri tevékenységet foglal magába. A tervezés során a projektelőkészítéshez kapcsolódóan, a közbenső eredményekhez (mérföldkövekhez) igazodva tervezési programterv készítése, valamint építési engedélyezési tervfázis valósul meg.

Az ÉKC fejlesztésének legfontosabb állomásaként – a szakmai előkészítést és a közbeszerzési eljárást követően már aláírásra került az intézményre vonatkozó tervezési szerződés. A projektelőkészítés során kiemelt cél egy olyan új sürgősségi centrum létrehozása, amely a központi diagnosztikával és központi műtőblokkokkal korszerű, „egy kapus” optimális feladatmegosztáson alapuló, egységes sürgősségi ellátórendszert alakít ki, ezáltal pedig megteremti a modernebb és minőségibb egészségügyi szolgáltatás lehetőségét a lakosság számára. Ennek keretében egy olyan (közel nulla energiaigényű) centrumkórház kialakítása történik, amely valamennyi szakterület esetén a legmagasabb (III. progresszivitási) szintű betegellátást biztosítja.

Pandémia idején a járványügyi ellátások mellett a meglévő (krónikus) betegségek ellátórendszerének ugyancsak fenntarthatónak kell lennie. Szükséges, hogy a lakosság akár egy járványhullám kezelésével megterhelt ellátórendszerben is folyamatosan hozzáférjen bármilyen, a gyógyuláshoz szükséges magas színvonalú diagnosztikához és akut terápiához, valamint a krónikus betegségek ellátásához különösen a szűrések és a rehabilitáció területén. Mindemellett az utóbbi években a fővárosi és annak vonzáskörzetét lefedő Pest megyei egészségügyi ellátórendszer megújítása kisebb figyelmet kapott, mint a vidéki (konvergencia régiók) centrumok, ahol jelentős fejlesztések valósultak meg az uniós támogatásoknak köszönhetően. Fontos azt is kiemelni, hogy egy esetleges újabb egészségügyi veszélyhelyzetben történő megfelelő, hatékony és eredményes reagáláshoz szintén elengedhetetlen a központi régióban található intézmények korábbinál sokkal jelentősebb fejlesztése. A szakemberek szerint az elkövetkezendő időszakban újabb (világ-) járványok előfordulására kell felkészülni. A COVID-19 rámutatott arra, hogy az egyik legfontosabb egészségügyi fejlesztési cél a fekvőbeteg-ellátás infrastrukturális megerősítése, melyhez elengedhetetlen az egynapos sebészeti-, járó́- és fekvőbeteg-ellátórendszer hálózatának fejlesztése is, ami elősegíti az ellátás hatékonyságának növelését. Ezen alapvető célok valósulnak meg az ÉKC tervezése során, hiszen már a projektelőkészítésének is egyértelműen igazodnia kell napjaink egészségügyi kihívásaihoz.

Az intézmény fejlesztése kapcsán a tervezés alapjául szolgáló orvosszakmai fejlesztési program már a világjárvány hatásait figyelembe véve került kidolgozásra. Ennek köszönhetően csökkennek az ellátás során esetlegesen előforduló párhuzamosságok, miközben a betegútvonalak még inkább áttekinthetővé válnak. A projekt eredményeként letisztultabb profilú betegellátóhelyek kerülnek megtervezésre a fenntarthatóság és a költséghatékonyság szempontjainak figyelembevételével. A projekt célja továbbá számos területen (megelőzés, egészségügyi szűrések, diagnosztika, illetve betegellátás és nyomonkövetés) korszerű̋, innovatív információs és kommunikációs technológiák széleskörű̋ alkalmazása, valamint a járványhelyzetben szükséges elkülöníthetőség megvalósítása. Ezek jelentősen növelik az egészségügyi ágazat hatékonyságát, megkönnyítik az ellátásokhoz való́ hozzáférést, továbbá́ javítják az ellátások és a szolgáltatások biztonságosságát és minőségét egy esetlegesen előforduló további világjárvány megjelenését követően is.

A projektelőkészítéshez az intézmény vezetői, orvosai, valamint orvosszakmai szakértők nyújtanak orvos-szakmai támogatást a projektben résztvevő tervezők számára.

Az ÉKC projektelőkészítési (tervezési) munkái egyaránt hozzájárulnak a COVID elleni küzdelem sikerességéhez, egy még hatékonyabb ellátórendszer kialakításához, valamint egy hosszútávon fenntartható́ és finanszírozható́ egészségügy kiépítéséhez, ami a lakosság egészségi állapotának javításával a gazdaság versenyképességének növelését is szolgálja. A jelen projekt keretében előkészített fejlesztés eredményeként megvalósuló (későbbi) beruházás pedig azon túl, hogy érdemben fogja javítani az elérhető szolgáltatások minőségét, a betegbiztonság növelését, illetve a dolgozók munkakörülményeinek pozitív irányú változását, lehetővé teszi, hogy az intézmény egy újabb járvány esetén még felkészültebben tudjon majd reagálni.

A projektben olyan új épületek tervezése történik, amelyek elsődleges energiaigénye (PED) legalább 20%-kal alacsonyabb a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményekhez képest. Ezáltal a projekt hozzájárul a pályázati felhívásban szereplő „XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása” reform/beruházáshoz.

Az RRF-rendelet szerint minden egyes reformnak és beruházásnak meg kell felelnie a „jelentős károkozás elkerülése” (Do No Significant Harm, a továbbiakban: DNSH) elvének, ennek jelen projekt eleget tesz.

A projekt az Európai Unió támogatásával, Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében valósul meg.

Megszakítás